+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk Partner Portal

Kommunalt kommunikationscenter

Kommunalt kommunikationscenter

IHMs vagtcentralløsning Kommunalt Kommunikation Center forbedrer kommunens service og øger trygheden for kommunens ansatte samt ældre og handicappede borgere. Løsningen sikrer også en effektiv indsats indbrud eller hærværk på kommunens ejendomme.

IHM har udviklet en attraktiv overvågnings- og alarmeringsløsning, der samler alle kommunens alarmer på tværs af administrationer og institutioner, og håndterer overvågning af kommunens bygninger. Løsningen skaber tryghed hos borgere og ansatte og hindrer skadefølger ved kritiske hændelser. Løsningen kan, efter ønske, udbygges til at omfatte en hel række andre services.

Én indgang til hurtig hjælp

IHMs løsning anvendes for at sikre trygheden hos bl.a. ansatte i offentlig tjeneste, ældre og handicappede i eget hjem. Ved kun ét tryk på en alarm tilkaldes assistance til personen, som føler sig truet - fx sagsbehandlere og p-vagter. En bemandet vagtcentral håndterer og koordinerer alle henvendelser fra beredskabstjeneste, hjemmepleje, vagt, sikkerhedsfolk eller andre relevante faggrupper. Kvalificeret hjælp etableres hurtigt og effektivt, så borgeren eller den ansatte får den rette assistance. Det giver tryghed for borgere og ansatte, som derved oplever et højt kommunalt service-niveau.

Større tryghed og minimering af følgeskader ved hærværk, tekniske alarmer og indbrud på kommunens ejendomme er også incitamenter for at samle overvågning og alarmering ved fx hærværk og indbrud på kommunens ejendomme. Sammen med et effektivit vagtselskab sikres en hurtig og effektiv indsats, som medfører en præventiv funktion.

IHM Kommunalt Kommunikations Center er således en kosteffektiv løsning, som sikrer en større tryghed og øget serviceniveau. 

Løsningen består af:

Alarmering 

 • Overfaldsalarmer - ansatte i borgerservice, sagsbehandlere og specialpædagoger
 • Nødkald / tryghedsalarmer - ældre og handicappede i eget hjem
 • Tekniske alarmer
 • Elevator alarmer
 • P-vagt
 • Terror- og evakueringsalarmer - skoler og andre offentlige adminstrationer
Overvågning:
 • Borgerservice
 • Rådhus
 • Skoler og institutioner (tyveri og hærværk)
 • Sportshaller og -anlæg
For dokumentation og senere rapportering bliver alle hændelser er logget.

IHM tilbyder flere løsninger, der alle kan skaleres op og ned, og som kan tilpasses netop jeres behov. I løsningerne indgår bl.a. IHM CAD (Kommunikationsbetjening), IHM AMS (Alarm Monitorerings Software) samt IHM GIS (Positionering).

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.