+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk Partner Portal

Maritim

Maritim

De fleste maritime kontrolcentre verden over oplever stigende trafik i havne, ved floder og inden for de nationale sømilegrænser. De internationale miljøkrav er også blevet skærpet, og sammenholdt med eftersøgning- og redningsopgaver stiger kravene til kommunikationssystemerne for både havne og kystvagter. 

De maritime kontrolcentre kontrollerer typisk skibstrafikken i lokale, meget befærdede områder, fx ind- og udsejling af industrihavne, eller ved snævre passager på floder. Kystvagter varetager typisk opgaver på nationalt plan, hvor indsatserne koordineres på tværs af forskellige værn (politi, toldere og militær). For begge typer af kontrolcentre er udfordringen at etablere et effektivt kommunikationssystem, der kan kommunikere på tværs af de forskellige kommunikationsplatforme, som anvendes. En udfordring, som kun forstærkes, når opgaverne skal løse med nabolande og deres forskellige myndigheder.

En vifte af forskelligartede opgaver

Både kystvagter og maritime kontrolrum varetager opgaver, der spænder vidt, for at sikre en sikker og effektiv indgang til havne og floder og de nationale farvande. Opgaverne går fra service til skibsfarten - til overvågning og indsatser mod 

 • Ulovligt fiskeri
 • Immigration
 • Pirateri
 • Miljøopgaver

Og formidling og koordinering af 

 • Trafikservice
 • Trafikdirigering
 • Eftersøgning og redning
 • Miljøopgaver

De mangeartede opgaver stiller store krav, og udfordrer kommunikationssystemerne hos kontrolrum og kystvagter. Der er derfor stor efterspørgsel efter kommunikationssystemer, der bygger bro over de forskellige kommunikationsplatforme og systemer, så opgaverne kan løses sikkert og effektivt.

Fremtidssikrede løsninger

IHM har igennem 40 år leveret kontrolrumsløsninger samt radiokommunikations- og telefoniløsninger til havne og kystvagter i hele verden. Systemerne kan håndtere kommunikation mellem landbaserede enheder, fly og fartøjer. Løsningerne til kystvagter og kontrolrumsløsninger er bygget op i moduler, og kan således skaleres op og ned, ligesom nye funktioner kan tilføjes i takt med ændrede behov.

IHMs løsninger til maritime kontrolrum og kystvagter sikrer:

 • kommunikation på tværs af forskellige radiokommunikationssystemer og -platforme
 • to-vejs kommunikation mellem fra land til skibe, fly og mellem skibe
 • niveau opdelt opbygning i lokale, regionale og nationale kontrolcentre
 • automatisk recordering
 • en løsning designet i henhold til GMDSS regulativerne
 • 24/7 service og support året rundt

IHM tilbyder flere forskellige maritime løsninger, store som små, der alle kan skaleres op og ned og tilpasses præcis jeres behov. I løsningerne indgår bl.a. COM4500MCS fra IHMs maritime systemer. Disse kan leveres med flere niveauer af redundans tilpasset dine behov.

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.