+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk Partner Portal

Kontrolrumsløsning til kystradioer og havnemyndigheder

Kontrolrumsløsning til kystradioer og havnemyndigheder

IHMs kontrolrumsløsning til kystvagter og havne sikrer en enkel og effektiv kommunikation i det lokale område og over store afstande. Løsningen sikrer desuden at den tekniske kommunikation foregår gnidningsløst mellem de forskellige indsatsgrupper - lokalt, nationalt og med nabolande.

35 års erfaring med kontrolrumsløsninger til den maritime branche sikrer en enkel og effektiv kommunikationsplatform, der løser udfordringer med kommunikation på tværs af forskellige kommunikationssystemer til vand, lands og i luften.

Ét komplet kommunikationssystem baseret på know-how og brancheerfaring.

Løsningen sikrer:

 • To-vejs kommunikation fra land til skib via VHF-MF/HF eller satellitforbindelse
 • Enheder kan være stand-alone og stadig være operative
 • En opgave kan også overtages af fx et nationalt kontrolrum
 • Kommunikation kan ske på tværs af forskellige radiokommunikationsløsninger
 • Standardiseret betjening af alle typer af radiokommunikationssystemer

Løsningen er designet til at understøtte kommunikationsopgaver i forbindelse med service til skibsfarten og ved overvågning af:

 • Kyststrækninger
 • Nationale farvande 
 • Information om trafikale forhold
 • Formidling af samtaler osv.

Systemerne overholder de gældende regler for GMDSS Systemer, og IHM kan derfor levere et komplet system, der kan indsættes som et havnesystem eller som et kommunikationssystem i et nationalt kommunikationscenter.

Vidensdeling betyder mere effektive indsatser
Det særlige ved IHMs løsning er, at systemet er opbygget af lokale kontrolcentre, der kobles sammen i et netværk med fx ét nationalt kontrolrum og et antal regionale kontrolrum eller operatørenheder.

Central ekspertviden kan desuden stilles til rådighed, hvor der er brug for det. Har en operatør behov for særlig ekspertise ved fx koordinering af en redningsaktion, kan det nationale kontrolcenter assistere med den nødvendige viden eller helt overtage kommunikationen og koordinering af opgaven. Hvis en enhed afkobles, kan fx den nationale kontrolenhed ligeledes overtage overvågning og koordinering af opgaven, indtil forbindelsen til enheden er reetableret.

Enkel udbygning

IHMs løsninger er fleksible og kan udbygges med flere ekstra funktioner. Ved en udbygning med fx en IHM TETRA-løsning eller en ’ground to air’-løsning bliver operatørerne i stand til også at kommunikere med andre kommunikationssystemer, der anvendes til fly og helikoptere samt politi og andre nationale værn.

VTS løsningen med TETRA-udbygning har følgende funktioner:

 • Integration af telefoni med mulighed for gennemstilling af samtaler på både VHF-MF/HF
 • Automatisk recordering af opkald
 • En løsning designet i henhold til GMDSS regulativerne, hvilket giver mulighed for integration af:
  • DSC Digital Selective Calling signalering
  • MSI – Maritime Safety Information
  • ATIS – Automatic Terminal Information Service
  • NAVTEX – Transmission og modtagelse af NAVTEX meddelelser

Integration mod analogt system

IHMs løsning til Kystvagter giver mulighed for integration mellem den maritime kommunikationsplatform og et analogt/digitalt system, som anvendes til kommunikation mellem landbaserede og/eller luftbårne enheder.

Integrationen etableres som en direkte kablet integration mellem kystvagtens kommunikationscentral og én eller flere basestationer i det analoge kommunikationssystem.

Integrationen muliggør at operatørerne på kontrolcentret kan kommunikere direkte i det landbaserede kommunikationssystem, hvor man kan patche samtaler fra enheder i det ene system til enheder i det andet system.

Kontrolrumsløsninger med integrationen giver følgende funktioner:

 • Individuelle opkald
 • Kommunikation til grupper af radioer

IHM tilbyder flere løsninger, store som små, som alle kan skaleres op og ned og tilpasses præcis jeres behov. I løsningerne indgår bl.a. IHM IP Switch, DSC, MSI, NAVTEX og ATIS.

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.