+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk  

Disclaimer

Persondatabeskyttelse og retningslinjer for brug af denne hjemmeside

Persondatabeskyttelse

IHM A/S – CVR nr. 11845045 er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

IHM A/S
Vandtårnsvej 87
2860 Søborg
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: +45 39 66 31 13
www.ihm.dk

 

Vi beskytter dine oplysninger - Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imøde-komme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentielle kunder

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplys-ninger om dig:

 • Navn, e-mail
 • Evt. firmanavn, stilling og brancher, du er interesseret i

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os
 • Udsendelse af nyhedsbrev

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er givet samtykke efter GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a
 • Behandling sker på baggrund af en retslig forpligtelse, jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra c
 • Behandling sker på baggrund af IHMs legitime interesse jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f, som er nødvendig for at kunne besvare henvendelser fra den potentielle kunde
 • Imødekommelse af den legitime interesse vil ikke gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige, eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. 

 • Generelt slettes oplysninger om potentielle kunder, når de ikke længere ønsker at blive kontaktet, eller 5 år efter sidste kontakt.
 • Anvendes retsgrundlaget ”samtykke” slettes personoplysninger, når samtykket tilbagetrækkes. 

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signatur-oplysninger

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Optimering af markedsføringstiltag

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke efter GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra b mellem kunden og IHM
 • Behandling sker på baggrund af en retslig forpligtelse, jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra c
 • Behandling sker på baggrund af IHMs legitime interesse jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f, som er nødvendig for at kunne besvare henvendelser fra kunden. Imødekommelse af den legitime interesse vil ikke gå udover den registreredes rettigheder

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Generelt slettes oplysninger om kunder, når de ikke længere ønsker at blive kontaktet, eller 5 år efter de har opsagt deres aftale med IHM
 • Anvendes retsgrundlaget ”samtykke” slettes personoplysninger, når samtykket tilbagetrækkes

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signatur-oplysninger

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke efter GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra b mellem leverandøren/samarbejdspartneren og IHM
 • Behandling sker på baggrund af en retslig forpligtelse, jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra c
 • Behandling sker på baggrund af IHMs legitime interesse jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f, som er nødvendig for at kunne besvare henvendelser fra leverandøren/samarbejdspartneren.
 • Imødekommelse af den legitime interesse vil ikke gå udover den registreredes rettigheder

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør

 • Oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, slettes 5 år efter sidste handel
 • Anvendes retsgrundlaget ”samtykke”, slettes personoplysninger, når samtykket tilbagetrækkes

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter.

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen. Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke givet af ansøgeren i forbindelse med indlevering af CV, ansøgning og øvrig doku-mentation
 • Interesseafvejning; Det er i IHMs og den registreredes interesse, at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse rekrutteringsprocessen
 • Vi gemmer din ansøgning med bilag, indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet/destrueret

Hvis vi ønsker at beholde din ansøgning med bilag efter rekrutteringsprocessens afslutning, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger. 

Øvrige oplysninger om databehandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyt-telsesforordningen artikel 5.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type oplys-ninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontak-te os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger og ekstern backup. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande, som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles data-ansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshem-meligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvor-dan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers kan det i visse tilfælde føre til, at vi ikke kan efterkomme din rettelse korrekt.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slet-tet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Retningslinjer for brug af IHMs hjemmeside

På vores hjemmeside kan der forekomme eksekverbare hjælpeprogrammer som fx ActiveX eller JavaScript. IHM kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i disse programmer eller skader, som de direkte eller indirekte forvolder. På samme måde kan vi heller ikke holdes ansvarlig for nogen former for tab som følge af brugen af vores hjemmeside. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både direkte og indirekte tab, herunder også tab i forbindelse med forstyrrelser.

Vi forbeholder os ret til at ændre de ovenstående guidelines for brug af vores hjemmeside. Ved ændringer vil disse blive annonceret på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: IT-chef

IHM A/S
Vandtårnsvej 87, 2860 Søborg
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: +45 39 66 31 13
www.ihm.dk

 

Cookie-politik for IHM A/S

Vi bruger cookies på IHM A/S for at understøtte funktioner på hjemmesiden og i forhold til sikkerhedsmæssige foranstaltninger. I vores cookie-politik kan du læse, hvordan vi håndterer vores brug af cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Det kan være din computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere din færd på hjemmesiden. I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere en ordentlig service til brugeren på hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer eller sprede nogen former for virus og andre skadelige programmer.
Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr i den tid din browser er åben. De kaldes sessions-cookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum - også efter browseren er lukket. De kaldes for vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. Disse cookies kaldes tredjeparts-cookies og anvendes ofte til statistiske og markedsføringsmæssige formål.

Cookies på IHM A/S

Vores formål med cookies på vores hjemmeside er kun af nødvendige og sikkerhedsmæssige årsager.
Vi anvender ingen tredjepartscookies og deler ikke data med tredjepart.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Du kan normalt finde dine cookieindstillinger i den browser, som du anvender. De fleste moderne browsere kan både slette cookies manuelt, automatisk eller helt forbyde hjemmesider at sætte dem.

Links til andre internetsider

Vi påtager os ikke ansvar eller administration af de eksterne internetsider, som vi linker til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være sikkert at bruge både vores hjemmeside og andre dele af Internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, indeholder ulovligt eller krænkende materiale, ville vi være taknemmelige for at høre fra dig. I dette tilfælde kan du kontakte os ved hjælp af menuen Kontakt IHM. 

Ophavsret, mærker og materiale på denne hjemmeside

Vi og vores partnere forbeholder sig alle rettigheder til mærker, logoer og andet ophavsretligt beskyttet materiale på vores hjemmeside. Materialet må kun downloades til personlig og ikke-kommerciel brug, og det downloadede materiale må ikke kopieres, bearbejdes eller distribueres uden forudgående accept fra os.
Vi forbeholder os retten til at retsforfølge anvendelser, der krænker vores materiale eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.

Ansvar

På vores hjemmeside finder du muligvis eksekverbare hjælpeprogrammer, f.eks. ActiveX eller JavaScript for nemheds skyld. Vi kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller mangler i disse programmer eller for de skader, som enten direkte eller indirekte kan opstå ved at bruge programmerne fra vores hjemmeside.

På samme måde kan vi ikke holdes ansvarlige for nogen form for tab i forbindelse med din brug af vores hjemmeside. Denne ansvarsnedgang omfatter både direkte og indirekte tab inklusive tab i forbindelse med forstyrrelser.

Vi forbeholder os retten til at ændre ovenstående retningslinjer for brug af denne hjemmeside. I tilfælde af ændringer vil disse blive annonceret på denne hjemmeside.

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.