+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk Partner Portal

Algiers havne og kystområder

Algiers havne og kystområder

Algier får fuld kontrol over den maritime trafik takket være et fleksibelt, driftsstabilt og skalérbart overvågnings- og kommunikationssystem fra IHM og partner Kongsberg Gruppen. Løsningen er én integreret helhed, som samtidig består af ‘stand alone’-enheder.

Fra enkeltstående systemer til ét integreret

Der var store krav til løsningen. Myndighedernes eksisterende enkeltstående systemer skulle udfases og erstattes med ét integreret overvågnings- og kommunikationssystem, der kunne overvåge den 928 km lange kyststrækning. Systemet skulle også kunne understøtte miljømæssige opgaver, farvandsovervågninger og redningsopgaver samt sikre, at kommunikationen foregår på tværs af de offentlige myndigheder, herunder kystvagten.

IHM specialtilpassede løsningen til kundens særlige forhold og ønsker, så alle krav blev opfyldt og kunden fik en state-of-the-art kommunikationsløsning.

Koordinerede indsatser på tværs af myndigheder

Med det nye overvågnings- og kommunikationssystem får både de offentlige myndigheder og kystvagten totalt overblik over trafikken i og uden for havne samt langs hele kysten. Da løsningen går på tværs af de forskellige myndigheder, kan indsatserne desuden koordineres effektivt, fx ved eftersøgninger. Samtidig kan de relevante myndigheder effektivt kommunikere og guide fartøjer i det algierske farvand og fx gribe effektivt ind ved kollisionsulykker eller miljøkatastrofer.

Løsningen understøtter i praksis følgende funktioner:

  1. Havneledelse: dirigere skibe, der sejler i havnefarvandet, herunder trafik ind og ud af havnen
  2. Farvandsovervågning: guide fartøjer i kystnære områder, fx i forbindelse med daglig trafik og miljøspørgsmål
  3. Sikkerhedstjeneste: indsatser ved eftersøgning og redningsopgaver (Search and Rescue)

Løsningen består af

  • 1 nationalt kontrolcenter i Algier
  • 3 regionale kontrolcentre i Algier, Oran og Annaba
  • 11 lokale kontrolcentre placeret langs kysten

Hvert kontrolcenter har egne specifikke opgaver og kompetencer. Fx har de regionale centre også Search and Rescue-opgaver.

De forskellige enheders operatørsystemer er forbundet via et IP-netværk med serverspejling (back up ved et evt. udfald af enhederne). Serverspejling sikrer, at data bliver opdateret og synkroniseret.

Designet af løsningen er hierarkisk og ’stand alone’-baseret, så hvert center kan fungere uafhængigt af de øvrige. Fx kan et regionalt center ved en evt. afkobling overtage de øvrige enheders funktioner.

Et fremtidssikret system

Modulopbygningen var én af de afgørende parametre for valget af netop IHM som leverandør, idet de enkelte enheder kan arbejde som ’stand alone’-systemer, men samtidig fungere som en del af den større enhed. Hermed giver systemet et totalt overblik over igangværende opgaver. Da IHMs løsning er modulopbygget og fleksibel kan Algeriet i fremtiden videreudvikle løsningen i takt med at deres ønsker og behov ændrer sig.

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.