+45 3966 3131    +45 3966 1445   info@ihm.dk  

Naviair, Greenland

Naviair, Greenland

Fjernbetjent løsning til Grønlands 4 mio. km2 store luftrum.

En arbejdsplads, der skulle flyttes over 1000 km væk fra de strategisk godt placerede sendemaster til Grønlands flytrafik, var opgaven, som IHM blev stillet af NAVIAIR.

Da NAVIAIR kontaktede IHM i slutningen af 2013, stod de overfor en stor opgave: NAVIAIRs FIC (Flight Information Center) i Kangerlussuaq skulle flytte sammen med Arktisk kommando i Nuuk for at opnå et tættere samarbejde. Det betød samtidig, at den oprindelige arbejdsplads i Kangerlussuaq skulle nedlægges som bemandet central, men at sendemaster og basestation skulle blive, hvor de var – strategisk godt placeret i forhold til lufttrafikken i det Grønlandske luftrum.

NAVIAIRs FIC har til opgave at levere informationer til lufttrafikken i hele det grønlandske luftrum, opretholde driftssikker lufttrafik og samtidig fungere som alarmeringstjeneste for eftersøgnings- og redningsaktioner af luftfartøjer. Det grønlandske luftrum er enormt og strækker sig fra Nordpolen til Canadas luftrum mod vest og Norges mod øst.

Stærkt samarbejde med stram deadline

Fra NAVIAIR kontaktede IHM i slutningen af 2013 til kontrakten var underskrevet og samarbejdet iværksat er det gået stærkt.

"Vi skulle bruge en løsning, som stod fuldt funktionsdygtig natten mellem den 27. og 28. september 2014” fortæller Michael Kreim Justesen fra NAVIAIR og fortsætter: "Vi kender IHM fra tidligere leverancer og har aldrig været i tvivl om, at de kunne løse opgaven rent teknisk. Vi stod overfor en kæmpe opgave og en hardcore deadline, som skulle spille sammen med en masse andre løsninger, samarbejdspartnere og medarbejdere. Der har ikke været råd til slinger i valsen på nogen planer, derfor har tilliden været altafgørende for os".

IHM har ikke tidligere løst opgaver i forhold til lufttrafik, men en af IHMs kerneydelser - en eksisterende multikanalsplatform skabt til kyststræknings-kommunikation kunne videreudvikles og justeres til at løse opgaven:

"Vi har udviklet software og brugerinterface, som gør NAVIAIRs FIC uafhængig af sted. Man kan nu sidde i Nuuk og skifte antenneposition via et skærmbillede i Kangerlussuaq. Samtidig er interfacet blevet langt mere brugervenligt for medarbejderne", fortæller IHMs projektleder.

En ny udfordring for IHM

Én ting er den tekniske del, som IHM er eksperter på. En anden, i dette tilfælde, er dokumentationsprocessen i forhold til luftfartsmyndighederne, som skal sikre, at løsningen lever op til alle sikkerhedskrav.

Lufthavnsbranchen har en række internationale og nationale standarder, der skal efterleves, og hele processen skal dokumenteres og sikkerhedsgodkendes fra start til slut af myndighederne for at kunne gå i drift.

"IHM har været meget forstående og samarbejdsvillige i arbejdet med at finde løsninger, der kunne opfylde vores meget høje dokumentationskrav både på safety- og teknikområdet. Og selvom den omfattende dokumentation af både projektprocessen og den tekniske dokumentation med den tilhørende dokumentrevisionsopgave i forhold til luftfart var ny for dem, har de vist, at de kunne løfte opgaven", siger projektleder hos NAVIAIR, Michael Kreim Justesen.

"IHM har været utroligt glad for samarbejdet med NAVIAIR, og vi har lært meget vedrørende kvalitetssikring og dokumentation med dette projekt", fortæller projektlederen fra IHM. Den erfaring og viden er uvurderlig ved leverancer, der berører lufthavnsbranchen.

Se materialer om IHM’s løsninger

Certificeringer

IHM Certifikater

Find din lokale distributør

IHM global presence NY

Find distributør

Kontakt

IHM A/S
Vandtaarnsvej 87
DK – 2860 Søborg
Telefon: +45 39 66 31 31
Fax: +45 39 66 14 45
info@ihm.dk
www.ihm.dk

Persondata >

Salgs- og lev. betingelser

 
Få tilsendt nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Til dig, der er interesseret i nyheder, tendenser og aktuelle cases inden for netop din branche.